Діяльність компанії в сфері банківського та фінансового права передбачає функціонування не тільки банків, але й кредитних товариств, лізингових і страхових компаній, довірчих товариств, інших гравців на ринку фінансів. Правова допомога та супровід бізнесу в цій галузі господарської діяльності може полягати в наступних послугах:

  • Консультації з питань вимог чинного законодавства, конкретні роз’яснення в частині надання банківських, інших фінансових послуг з метою формування суб’єктом господарювання прийнятного для нього механізму їх надання. Часті зміни в законодавстві передбачають необхідність постійного моніторингу в цьому напрямку і, відповідно, зміну напрацьованих шаблонів, зразків. Більш того, відпрацьований механізм функціонування через зміну обставин підлягає оперативній корекції;
  • правовий аналіз документів клієнта, а при необхідності – підготовка методологічних принципів і основ деяких видів документів (з загальних адміністративних питань, роботи установи за окремими напрямами), договорів та інших документів, що стосуються його роботи (наприклад, договорів на надання банківських послуг, включаючи договори забезпечення). Ретельне дослідження структурних зв’язків конкретного документа дозволить не тільки встановити правову значимість і його законність, а й цілісність, а в кінцевому підсумку – доцільність застосування. Вивчення договорів дасть можливість, з одного боку, мінімізувати наслідки неправильного застосування норм, закріплених в угодах, «зіграти на випередження», з іншого боку, – виключити їх використання в майбутньому;
  • проведення перевірки майнового капіталу, переданого банку в забезпечення за кредитними операціями, в оренду або у власність. Активи, передані в заставу (іпотеку) фінансовій установі, в більшості випадків підлягає не тільки зовнішньому огляду та оцінки, але обов’язково – юридичного аудиту, що дозволить визначити ступінь ліквідності, приналежності і відсутність несприятливих факторів, пов’язаних з розпорядженням капіталу. Це стосується не тільки передачі активів, але і тих фондів, які вже знаходиться в забезпеченні, користуванні або власності на момент звернення за правовою допомогою;
  • правова підтримка та оперативне вирішення завдань, пов’язаних з використанням валютного законодавства. Допомога в даній сфері передбачає отримання індивідуальних ліцензій НБУ, пошук, оцінка ризиків з питань інвестування в Україну і за її межі. Крім того, правомірність використання та порядок проведення валютних операцій на території країни, а також міжнародні розрахунки, інші питання валютного регулювання, консультування з кредитування резидентів нерезидентами також входять в спектр послуг, що надаються;
  • стягнення заборгованості за допомогою роботи з особами, що порушили договірні зобов’язання, оцінка перспектив стягнення, пошук активів боржників, досудове врегулювання спорів шляхом листування і безпосереднього спілкування з дебіторами, вирішення спорів у судовому порядку.

Таким чином, наші послуги в сфері банківського та фінансового права включають в себе консультаційну, аудиторську та активну практичну допомогу фінансовим установам в їх діяльності в рамках чинного законодавства із застосуванням ефективних методів і способів функціонування.