По ходу господарської діяльності компанія постійно стикається з необхідністю збереження оптимального балансу в умовах ринкової економіки. Це можна здійснювати різними шляхами. У разі виникнення істотних проблем на підприємстві виникає необхідність в проведенні кардинальних заходів з метою оздоровлення компанії.

Реструктуризація підприємства – один з дієвих механізмів, певне коло заходів, що має на меті підвищення конкурентоспроможності та ефективності.

Організаційні заходи передбачають проведення дій, спрямованих на оптимізацію розмірів компанії до умов ринку, які створилися і встигли упорядкуватися. Прикладом може стати дроблення підприємства, його поділ, ліквідація конкретних ланок, в т.ч. в управлінському менеджменті. Поява фірм-супутників, які юридично незалежні, але все-таки знаходяться в межах фактичної досяжності головної організації – теж один із прикладів і результат зміни організаційної структури, своєрідний спосіб пристосування до умов ринку.

Фінансова реструктуризація передбачає комплекс заходів щодо впорядкування активів юридичної особи. Вона повинна проводитися в стислі терміни, оскільки затягування цього процесу загрожує банкрутством і ліквідацією неспроможного «гравця». Зазначені заходи передбачають не тільки підписання договорів про зміну термінів і розмірів платежу, але можливість обміну боргу на частку у власності, продажу активів і навіть списання частини боргу. За рахунок залучення нових інвесторів часто відбувається вливання капіталу. Вони можуть зробити структуру компанії більш ефективною та життєздатною.

Якщо все ж таки не вдалося відновити свою платоспроможність самостійно або за рахунок залучення нових інвесторів, тоді можлива процедура банкрутства. Це визнаний судом факт неспроможності боржника. При цьому все одно першочергові дії, в разі визнання юридичної особи банкрутом, здійснюються з метою оздоровлення, санації підприємства. Процедура банкрутства врегульована спеціальним нормативно-правовим актом – Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ліквідація юридичної особи – остання і сама крайня міра, до якої вдаються власники з різних причин, в тому числі з метою уникнути необхідність виконати свої зобов’язання перед кредиторами. Таким чином, ліквідувавши повністю організаційну структуру, власник може зареєструвати нову юридичну особу. При цьому частина активів за різними схемами можна «перекинути» зі старого підприємства.

Банкрутство та реструктуризація, як можливі варіанти розвитку, стадії господарської діяльності юридичної особи вимагають глибоких знань в області права.

Наша компанія, маючи багаторічну юридичну практику в цій галузі права, пропонує свої послуги, в т.ч .:

  • проведення юридичного аудиту компаній на стадії підготовки корпоративної і фінансової реструктуризації;
  • супровід під час процесів відновлення платоспроможності підприємств або банкрутства;
  • представництво інтересів клієнтів по відновленню платоспроможності;
  • банкрутство юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
  • призупинення стягнення існуючої фінансової заборгованості і нарахування відсотків;
  • супровід процедури добровільної або примусової ліквідації на всіх стадіях, як у випадках наявності боржника, так і в зв’язку з його фактичною відсутністю;
  • представництво інтересів боржника, кредиторів, в т.ч. за рахунок участі в роботі ліквідаційної комісії;
  • організація проведення торгів і розпорядження майном, укладення мирової угоди інше.