Корпоративні правовідносини виникають між учасниками (членами) юридичної особи, а також між ними і самою компанією з різних питань, починаючи від моменту створення, можливістю розпоряджатися майном, брати участь у прийнятті певних рішень, закінчуючи реорганізацією та ліквідацією підприємства. До речі, учасниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

У зв’язку з тим, що в даних правовідносинах задіяні в першу чергу фінансові інтереси, рекомендується залучити досвідченого адвоката вже на стадії розробки установчих документів, для отримання консультацій, наділити його представницькими повноваженнями щодо захисту прав в суді.

Наша компанія, маючи багаторічний досвід роботи в області корпоративного права, захисту інтересів Клієнта в судах надає наступні послуги:

  • надання консультацій і розробка схем з питань створення оптимальної корпоративної структури. Від цього залежить ефективна робота структурних підрозділів, система координації роботи та поділу праці. Основа побудови оптимальної структури залежить від обраної стратегії, балансу виробництва та загального розвитку. Вона завжди будується зверху вниз, виходячи з найближчої і далекої перспективи. Як правило, лінійна структура має на увазі наявність маркетингової ланки, персоналу, що відповідає за розробки, виробництво, реалізацію, є управлінський менеджмент і допоміжний. В цьому випадку першочерговою метою є встановлення низької собівартості продукції. Для досягнення цієї мети використовується поділ праці і спеціалізація. Можливі недоліки – мотиваційна складова і середня якість продукції.

Формування структури по продуктовою ознакою передбачає її діяльність, виходячи з виробленої/реалізованої продукції. При цьому досягається висока її якість, замикання всього процесу по відношенню до кожної групи товару. Знайти оптимальний варіант схеми з юридичної точки зору – завдання досвідченого адвоката;

  • консультування з питань захисту прав акціонерів, учасників, членів юридичних осіб. Коло повноважень, прав, обов’язків суб’єктів регламентується Цивільним кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», установчими документами організації. В процесі діяльності може виникнути багато непорозумінь, суперечок внаслідок прямого порушення законодавства або установчих документів при скликанні або проведенні загальних зборів; порушення прав акціонера рішенням цього органу управління товариства; позбавлення акціонера можливості взяти участь у загальних зборах тощо;
  • супровід процедури реєстрації, реорганізації та/або ліквідації підприємств. З огляду на постійні зміни в законодавстві, підвищені вимоги до пакету документів, які потрібно надати для здійснення процедури реєстрації, необхідність витратити багато часу, можливі необґрунтовані і незаконні відмови реєстратора провести ті чи інші реєстраційні дії, участь професіонала вкрай бажана;
  • консультації та супровід створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів. Перед відкриттям філії потрібно мати не тільки поверхневе уявлення про їх необхідність, відмінність від представництв, порядку роботи та повноваження. Наприклад, слід знати, що філія не є окремою юридичною особою, а діє від імені основного підприємства, але сплачує податки і збори самостійно. При цьому відповідальність покладається на головну компанію. Основна мета створення – розширення сфери свого впливу, збільшення кількості продажів, і, відповідно, отримання більшого прибутку.

Представництво, на відміну від філії, не може вести господарську діяльність. Його функція обмежується представництвом інтересів головного підприємства, веденням переговорів, взаємодією з контрагентами інше. З метою чіткої і правильної організації відкриття структурного підрозділу, підготовки повного пакету документів для реєстрації необхідна допомога адвоката;

  • аналіз і розробка установчих документів, положень, проектів рішень органів управління тощо в чіткій відповідності до чинного законодавства, якщо такі вимоги є, а також з урахуванням цілей і завдань засновників, стратегії розвитку компанії;
  • супровід підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів, учасників, членів юридичних осіб. Виконання вимог нормативно-правових та внутрішніх документів під час зазначених заходів, включаючи час оповіщення, наявність кворуму, ведення правильного протокольного діловодства, є базисом, основою і одночасно з цим захистом для всіх сторін;
  • правовий аудит діяльності, включаючи при необхідності вирішення організаційних питань, а також супровід процедури відчуження корпоративних прав;
  • представництво інтересів в судах, в тому числі оскарження в судовому порядку угод про продаж, дарування, іншим способом відчуження або придбання часток у статутному капіталі.