Інвестиційні проекти, пов’язані з будівництвом об’єктів нерухомості, їх оренди або купівлі-продажу вимагають серйозних фінансових вкладень, що загрожує, в разі недостатнього управління ризиками, великими грошовими втратами. Саме тому першорядну роль в мінімізації (а по можливості – виключення) ризиків грає юридичний супровід даної діяльності, що включає:

  • супровід угод купівлі-продажу, оренди. Без поглиблення в технічні нюанси (технічний стан, використані під час будівництва матеріали, відповідність ДБН – державним будівельним нормам та ін.) адвокат проводить ретельний аудит проектів договорів, стежить за ідентичністю угод під час підписання відповідних проектів, наявності супровідної документації, яка підтверджує правомочність сторін як підписантів, приналежність об’єктів їх власникам або користувачам – стороні угоди інше;
  • консультації з питань інвестування, супровід діяльності в процесі проектування, узгодження проектної документації, будівництва, введення в експлуатацію, іншим аспектам – все це допоможе вдало вкласти грошовий капітал, скоротити терміни підготовчих етапів і безпосередньо будівельні роботи, а також оперативно подати і узгодити документацію про їх закінчення, введення об’єкта в експлуатацію. Це прискорить процес оформлення речових прав;
  • отримання дозвільних документів, зміна застарілих будівель, їх ремонт, правовий аудит угод з нерухомістю, консультації, пов’язані з оподаткуванням. Перед початком робіт, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт, потрібно подати до органів архітектурно-будівельного контролю відповідний пакет документів, в т.ч. повідомлення / декларації або отримати дозвіл (в залежності від видів робіт, категорії складності та ін..). У зв’язку з цим гостро стоїть питання отримання ліцензії, яка може бути необхідна в залежності від категорії складності об’єкта. Консультація адвоката по оподаткуванню допоможе вибрати оптимальний варіант укладання угоди при найменших фінансових втратах за рахунок зменшення ставок на збори, мито тощо;
  • супровід процесу технічної інвентаризації будівель і споруд з метою визначення його вартості, фактичної площі та об’єму, обстеження та оцінки технічного стану. У цьому випадку завданням юриста є документальна сторона питання, перевірка на відповідність інформації, наявної в інвентаризаційній справі і виданих довідках фактичними даними, безпосереднє представництво інтересів Клієнта в Бюро тех.інвентарізаціі;
  • супровід процесу оформлення права власності. Згідно зі статтею 334 ЦКУ права на нерухоме майно виникають після відповідної державної реєстрації. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав» держреєстрації підлягає право власності як на завершений, так і незавершений об’єкт, речові права, похідні від права власності. Завдання адвоката – допомогти оформити угоду швидко, з дотриманням всіх вимог, починаючи від підписання відповідної угоди, закінчуючи її нотаріальним посвідченням і реєстрацією.

Таким чином, наші послуги в сфері нерухомості та будівництва включають в себе консультаційну та практичну допомогу в реалізації інвестиційних проектів в дану галузь економіки, отримання дозвільних документів, погоджень, допомогу при укладанні угод, реєстрації прав на нерухоме майно тощо.

Організація і супровід правочинів

Купівля-продаж нерухомості

Оренда комерційної нерухомості