Сферу господарської діяльності неможливо уявити без договірних правовідносин, які, до речі, потрібно оформлювати відповідним чином. Законодавство чітко визначає, в яких випадках можна укладати усні договори, в яких – прості письмові, або ж письмові з нотаріальним посвідченням. Невиконання цих вимог може спричинити певні проблеми з правової точки зору. А це завжди негативно позначається на ефективній роботі компанії, втратою часу, грошей і сил.

Розробка конкретної схеми майбутнього договору повинна бути спрямована на досягнення мети при оптимальних умовах, з урахуванням ризиків, податкового навантаження, реальному і в той же час простому й зрозумілому виконанню своїх договірних зобов’язань.

Текст угоди в обов’язковому порядку розробляється фахівцем в області права, з урахуванням наявності всіх істотний умов, чітким предметом договору, правами та обов’язками, порядком розрахунків інше. Важливо звернути особливу увагу на розділ, що стосується відповідальності і порядку сплати штрафних санкцій за невиконання (неналежне виконання) договору.

Участь в переговорному процесі досвідченого адвоката дозволить не тільки досягти максимально можливого результату в рамках чинного законодавства, а й оперативно знаходити порозуміння зі спірних питань з метою економії робочого часу.

Як правило, в пакет документації, наданої іншій стороні, входить документ, що підтверджує повноваження сторони-підписанта (копія статуту, положення, наказу про покладення обов’язків керівника на конкретну особу та ін).

Позитивний результат підготовки, попередніх переговорів – це безпосередньо підписаний договір (необхідність наявності письмової угоди між юридичними особами передбачена Цивільним кодексом України).

Правочин є нікчемним, якщо його недійсність прямо передбачена в законі.

Правові наслідки реалізації недійсною угоди не настають. При цьому у сторін виникають певні зобов’язання по відновленню початкового становища (повернення отриманих коштів, відшкодування вартості інше). Недійсність певної частини угоди не є підставою для недійсності всієї угоди, якщо фактичне виконання її можливо і без цієї частини.

Якщо не було дотримано письмової форми укладання, то це може не бути підставою для невизнання правочину недійсним. Однак в разі недодержання письмової форми з вимогою його нотаріального засвідчення, правочин є нікчемним. При цьому передбачено ряд випадків, при яких він все ж може бути визнаний судом законним, незважаючи на відсутність нотаріального посвідчення (ухилення іншої сторони від її нотаріального посвідчення, якщо частина зобов’язань виконана однією стороною інше).

Недійсність правочину може бути визнана судом під впливом помилки, обману, насильства, тяжких обставин, інших обставин передбачених законодавством. Вдавані угоди також визнаються судом недійсними.

Нікчемний правочин, а також той, що визнаний судом недійсним вважається недійсним з моменту його укладення.

Загальні вимоги до угоди такі:

 • вона не повинна суперечити вимогам чинного законодавства;
 • необхідне дотримання принципу свободної волі;
 • сторонами можуть бути лише дієздатні особи;
 • вона повинна бути спрямована на фактичне реальне настання наслідків, які мають на увазі її зміст;
 • вона повинна відповідати певній формі при укладанні, про що було зазначено раніше.

Супровід правочинів передбачає також можливість управління ризиками, що актуально під час їх виконання і мінімізація можливого настання негативних наслідків з яких-небудь причин. В основному, це стосується управлінських рішень, однак облік, прогнозування, аналіз ситуації, пов’язаної із взаємовідносинами договірних сторін, частково знаходиться в компетенції фахівця в галузі права.

Таким чином, наші послуги в сфері організації і супроводу правочинів включають в себе допомогу у вирішенні багатьох питань, в тому числі:

 • розробці схеми договору;
 • перевірці повноважень сторін-підписантів;
 • підготовці тексту угоди;
 • безпосередній участі в переговорному процесі;
 • підготовці необхідних документів;
 • проведенні аудиту документації тощо.