Господарюючий суб’єкт, яким би бізнесом, видом економічної діяльності він не займався, завжди стикається з питаннями оподаткування у взаєминах з фіскальними органами. На Україні вести бізнес складніше, ніж у багатьох інших країнах світу через постійно мінливі «правила гри», відсутність стабільного і чіткого механізму двостороннього прозорого зв’язку платника з фіскалом.

Сфера податкового права в плані практичної юридичної допомоги поширюється на вирішення наступних питань:

  • Консультації з питань оподаткування. В Україні на даний момент систему сплати податків можна розділити для юридичних осіб, наприклад, для ТОВ, на 3 основні групи: загальна, спрощена і пільгова. У першому випадку основним є податок на прибуток, крім того, сплачується податок на дивіденди, ПДВ, військовий збір, ЄСВ та ін. У спрощеній системі діє принцип поділу по групах, який безпосередньо залежить від суми отриманого доходу. Крім того, з 1 січня 2017 року діє пільгова група. Наприклад, для підприємств, зареєстрованих з початку 2017 року передбачена нульова ставка податку на прибуток, а також деякі інші категорії ТОВ, основним критерієм для визначення якого є сума отриманого доходу, а в деяких випадках – чисельність працюючого персоналу. Для фізичних осіб – підприємців діє загальна і спрощена системи. В останньому випадку вона поділяється на групи, в залежності від отриманого доходу, кількості найманих працівників, виду діяльності. З урахуванням діючих в Податковому кодексі України обмежень на отримання певних пільг, чітких термінів сплати зборів, звітності і т.д. консультації з цих та багатьох інших питань дозволять мінімізувати витрати господарюючих суб’єктів і уникнути фінансових санкцій, штрафів за порушення законодавства;
  • застосування угод про усунення подвійного оподаткування для нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України. Тема подвійного оподаткування була досить заплутана і тому дуже болюча досить тривалий період часу. Тому будь-які роз’яснення офіційних органів з цього приводу надзвичайно важливі і корисні. Однак далеко не всі орієнтуються в тонкощах цього питання, що позбавляє їх можливості ефективно застосовувати на практиці відповідні положення конвенцій про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна (капіталу), нормативно-правових документів, прийнятих нашою державою;
  • структурування угоди з метою виявлення негативних податкових наслідків і мінімізації податкових ризиків. Керуючись принципами грамотності, чіткості, ефективності, ми пропонуємо складання індивідуальних договорів, комплексних договірних схем для кожного Клієнта, а не шаблонних розробок «на всі випадки життя». В результаті враховані такі аспекти, як повну відповідність договірних норм вимогам чинного законодавства, захист інтересів Клієнта в плані мінімізації ризиків, чітке відображення домовленостей, аналіз негативних податкових наслідків;
  • сприяння в отриманні роз’яснень від органів ДФС. Рішення деяких питань у сфері оподаткування вимагає індивідуального підходу. Іноді необхідно відповідне роз’яснення профільних органів виконавчої влади не тільки з метою отримання пояснювальній інформації, але і наявності документальних доказів точки зору місцевих податківців. Далеко не завжди такі роз’яснення вдається отримати за надуманими причинами або через банальне ігнорування запитів, хоча порядок і терміни таких відповідей чітко регламентовані;
  • врегулювання конфліктів з податковими органами, включаючи участь в судових суперечках. На жаль, в нашій країні триває негативна тенденція обмеження прав в даній області взаємин приватного капіталу і держави. Однак у судовій практиці зустрічається багато випадків, коли суд виносив рішення не на користь податкових органів. Це стало можливим, в першу чергу, завдяки грамотному юридичному супроводу та представництву компетентних фахівців в області права. Але щоб не допустити спірних ситуацій або мінімізувати їх наслідки, адвокатська підтримка в тій чи іншій формі вкрай бажана;
  • проведення правового аудиту компаній, розробка ефективних схем з податкового планування господарської діяльності та інвестиційних проектів. Дані дії з боку адвоката допоможуть виявити існуючі невідповідності ведення діяльності компанії з точки зору оподаткування, при необхідності розробити більш ефективні методи ведення бізнесу з метою оптимізації витрат на податки і збори.

Таким чином, наші послуги в сфері податкового права направлені на реальну практичну допомогу у вирішенні багатьох питань, що дозволить заощадити Клієнту кошти і розвиватися більш ефективно.