При здійсненні своєї діяльності суб’єктами владних повноважень (в основному, це органи виконавчої влади та місцевого самоврядування) часто порушуються права людини, що є наслідком виникнення адміністративних спорів. Головні їх причини – недосконалість законів і підзаконних актів, які можуть суперечити один одному, а також неправомірні дії (бездіяльність) посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави і представників органів місцевого самоврядування.

У першому випадку задекларовані в Конституції України, інших профільних законах права людини і громадянина або грубо нехтуються в постановах Кабінету Міністрів України, наказах, інструкціях міністерств і відомств, або взагалі зникають, нівелюються під приводом фінансової неспроможності держави, інших надуманих причин в рамках всієї країни.

У другому випадку посадові особи на місцях можуть приймати неправомірне рішення стосовно конкретної особи, ущемляючи індивідуальне право людини. Наприклад, органи Пенсійного фонду або соціального захисту часто відмовляються призначити або перерахувати пенсію, соціальну виплату тієї чи іншої категорії осіб. Ще один приклад – це постанови ДАІ, інших органів виконавчої влади про накладення штрафу, відповідні рішення ДФС про накладення фінансових санкцій у сфері господарської діяльності, оподаткування фізичних і юридичних осіб.

Не менш серйозною проблемою і причиною виникнення адміністративних спорів є бездіяльність суб’єктів владних повноважень, коли будь-яке питання в кабінетах різних установ «зависає» на кілька місяців або не вирішується взагалі. Окрема тема, з якою стикаються величезна кількість населення і підприємств, – це бездіяльність державної виконавчої служби. Неефективність її роботи, відсутність реально працюючого механізму відповідальності за невиконання покладених на державних виконавців обов’язків може звести нанівець всі зусиль під час досудового врегулювання спору, роботу суду при прийнятті законного і справедливого рішення. Чому? Та тому, що реальне виконання постанов і ухвал, прийнятих на користь позивача, може так і не відбутися через бездіяльність виконавців.

У порядку адміністративного судочинства розглядаються також спори, пов’язані з порушенням виборчого права. Категорія таких справ стала актуальною в останнє десятиліття в зв’язку зі зростаючою політичною активністю суспільства.

Позови, пов’язані з необхідністю відшкодування заподіяної шкоди в результаті неправомірних дій державних органів, також не рідкість. «Чемпіонами» по даній категорії справ є фіскальна служба і силові структури – оперативно-слідчий склад.

Дана категорія суперечок – одна з найскладніших, вимагає комплексного, надзвичайно точного до дрібниць і дуже грамотного підходу. Інакше протизаконні дії залишаться безкарними, а компанія або фізична особа може зазнати великих збитків. Тому дуже важливо звертатися до фахівця в галузі права, який має практичні навички щодо захисту ваших прав в суді або безпосередньо в органах виконавчої влади.

Таким чином, наші послуги в сфері адміністративного права включають в себе допомогу у вирішенні багатьох суперечок, пов’язаних як з порушенням виборчого процесу, так і з протиправними рішеннями, діями (бездіяльністю) суб’єктів владних повноважень.