Господарські спори можна вирішити різними способами, в тому числі в досудовому і судовому порядку. Всі вони, в залежності від стадії, на якій знаходиться конфлікт, регулюються Конституцією і відповідними кодексами України, спеціалізованими законами та нормативними підзаконними актами. При цьому конфлікт може виникнути між господарюючими суб’єктами в процесі організації і здійснення своєї діяльності, а також їх самих з іншими суб’єктами, наприклад, державними органами, якщо предмет спору стосується сфери суспільного виробництва.

Стягнення дебіторської заборгованості – один з найпоширеніших видів майнових суперечок, а звернення до суду найчастіше виявляється чи не єдиним способом захистити свої права. У зв’язку з цим варто зауважити, що ціна позову, як грошовий вираз майнових вимог, може досягати значної суми. Тому вкрай важливо грамотно, з дотримань всіх норм чинного законодавства не тільки направити претензію, оформити і подати позов, а й побудувати відповідну лінію поведінки в самому судовому процесі, зуміти довести справедливість та правдивість своїх дій.

Згідно з чинним законодавством, виконавець, який порушив договірні зобов’язання, відповідає перед іншою стороною. Правовими наслідками можуть бути не тільки відшкодування збитків як спосіб відновлення майнового стану іншої сторони , відшкодування понесених витрат, втрата і пошкодження майна, а й неодержані нею доходи, яка могла б отримати уповноважена сторона. Таким чином, правильно підраховані фахівцем збитки в позовній заяві, з урахуванням всіх моментів, можуть обґрунтовано збільшитися в кілька разів. І навпаки, в разі подання позовної заяви проти вас зі свідомо або необґрунтовано високими вимогами, професійний юрист, адвокат може мінімізувати можливі витрати, стримавши «апетит» позивача.

Як відомо, договір передбачає встановлення, зміну або припинення певних прав і обов’язків сторін такої угоди. Нерідко на практиці зустрічаються випадки, коли необхідно достроково розірвати договір, при цьому не потрапивши під жорсткі санкції, або, навпаки, вимагати виконати договірні зобов’язання, якщо угода необгрунтовано розірвана. Мова може йти не тільки про конкретні суми, а й потенційну можливість стабільного розвитку компанії.

Конфлікт інтересів в питаннях власності і бажання заволодіти чужими активами штовхає господарюючих суб’єктів на всілякі законні маніпуляції і досить часто – незаконні дії, в тому числі рейдерство, тобто недружнє поглинання підприємства проти його волі. Щоб уникнути подібних ситуацій, а в разі їх виникнення – оперативного реагування, вкрай необхідна допомога адвоката.

Наші послуги в сфері господарського права включають в себе допомогу у вирішенні безлічі суперечок, в тому числі:

  • Стягнення дебіторської заборгованості, проведення розрахунків за продукцію, виконані роботи і надані послуги;
  • Відшкодування збитків;
  • Спори, пов’язані з встановленням, зміною, та розірванням господарських правовідносин, в тому числі договорів оренди;
  • Визнання права власності тощо.