Корпоративні правовідносини є складовою частиною цивільних. Вони виникають у зв’язку зі створенням юридичної особи, подальшою участю в його управлінні, одержанні прибутку, розпорядженні майном, а також можливої ​​реорганізації та ліквідації. Правова основа – це членство фізичної особи в організації. А самі відносини можуть бути як з учасниками між собою, так і з цією організацією, а також юридичними особами, які є засновниками підприємства.

У цій сфері суспільних відносин найбільш часто зустрічаються суперечки:

  • Про відновлення права учасника підприємства в разі його незаконного виключення;
  • Про відновлення в відомостях ЄДРЮО даних про засновника або керівника підприємства. У зв’язку з цим слід зауважити, що останнім часом почастішали випадки використання електронної системи ведення Реєстру для різного роду махінацій із заміни власника, інших відомостей. Це дає можливість включати рейдерські силові методи захоплення компанії з наступною зміною керівництва, продажу активів або самої компанії третім особам. І якщо деякі правовідносини можуть мати уповільнений характер, то моніторинг саме цього питання з боку юристів компанії повинен бути постійним;
  • Про визнання недійсним рішення загальних зборів. Дана категорія суперечок може виникнути в зв’язку з порушенням прав учасника в управлінні господарським товариством. Це право регламентується Цивільним кодексом України, Законом України «Про господарські товариства». Загальними підставами для визнання недійсними рішень вищого органу господарюючого суб’єкта є пряме порушення законодавства або установчих документів в процесі скликання або проведення загальних зборів; порушення прав акціонера рішенням цього органу управління товариством; позбавлення акціонера права взяти участь у загальних зборах;
  • Оскарження в судовому порядку угод про продаж, дарування, іншим способом відчуження або придбання часток у статутному капіталі.

Корпоративні відносини в Україні перебувають ще на відносно невисокому рівні, однак вже зараз склалася судова практика з багатьох питань. По вищевказаній причині (недостатній розвиток відносин в управлінні підприємством) рекомендується звертатися до адвоката в разі виникнення конфлікту.

Наші послуги в сфері корпоративного права, крім зазначених вище, включають в себе розв`язання інших суперечок, в тому числі:

  • Досудове врегулювання розбіжностей і суперечок;
  • Безпосередній супровід угод з відчуження або придбання часток у статутному капіталі;

• Оцінка ризиків тощо.