Трудові правовідносини врегульовані Конституцією України, Кодексом законів про працю, профільними законами і підзаконними актами, колективними угодами тощо. Наприклад, оплата праці регулюється КЗпП, Законом України «Про оплату праці», колективним договором, окремими НПА по відношенню до конкретної категорії осіб (державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування тощо); колективні суперечки регулюються відповідними статтями КЗпП, колективним договором, Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» тощо.

Адвокатам в своїй практиці доводиться стикатися з безліччю випадків нехтування правами найманих працівників, в тому числі:

  • невиплатою (виплатою не в повному обсязі) заробітної плати. З метою стягнення такої заборгованості необхідно взяти довідку з місця роботи про суму заборгованості, звернутися в комісію по трудових спорах, створеної на підприємстві для врегулювання конфлікту, що виник, а якщо така комісія не створена – звернутися до суду. При цьому потрібно надати копію наказу про прийняття на роботу або відповідний договір, інші документи. Бажано також мати докази спроб врегулювати суперечку в досудовому порядку (листування з адміністрацією установи, організації), звернення до інспекції з праці і т.д. У зв’язку з даною категорією справ певні труднощі виникають при отриманні довідки про заборгованість від підприємства.
  • неправомірним накладенням на працівника стягнення за порушення ним трудової дисципліни або його незаконним звільненням. У зв’язку з цим досвідчені адвокати зможуть не тільки захистити вас від неправомірних дій адміністрації установи, відновити в правах, але і стягнути з роботодавця моральну шкоду, виплату середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. Адже часто виникають ситуації, коли по відношенню до працівника порушуються елементарні процедурні норми (не зафіксували факт порушення, не встановили причинно-наслідковий зв’язок, не взяли пояснень з «порушника» дисципліни, не погодили можливість накладення дисциплінарного стягнення з профспілкою, не ознайомили з наказом і т.д.)
  • притягнення до матеріальної відповідальності за шкоду, завдану організації, вище встановлених нормативних меж. Згідно зі статтею 132 КЗпП завдані підприємству збитки відшкодовуються в межах прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку. При цьому законодавством визначено ряд випадків і посадових осіб, коли сума може бути більшою. Однак на практиці часто відбувається утримання сум із зарплати без достатніх правових підстав або в розмірі, який більше середньої місячної заробітної плати. При цьому співробітник може дізнатися про це постфактум, без ознайомлення його з відповідним наказом, іншими документами, які стосуються його особисто.

У всіх зазначених випадках необхідна допомога професіонала, який би вивчив проблематику питання, проконсультував щодо перспектив можливих варіантів його вирішення, при необхідності склав позовну заяву і представляв ваші інтереси в суді.

Таким чином, наші послуги в сфері трудового права включають в себе допомогу у вирішенні безлічі суперечок, в тому числі:

  • стягнення заборгованості по заробітній платі;
  • витребування документів від роботодавця для захисту інтересів клієнта;
  • захист прав найманого працівника при накладенні стягнення, притягнення його до матеріальної відповідальності;
  • відновлення на роботі в разі незаконного звільнення;

• визнання наказів незаконними щодо трудових відносин роботодавця з працівником тощо.