Трудове право, яке регулює правовідносини роботодавця з найманим працівником, покликане і направлене на взаємовигідне співробітництво – роботодавець отримує від найманого робітника результати його праці, а за це платить гроші. В цьому і полягає обопільна вигода. На даний момент регулюючу функцію в цьому питанні взяло на себе не тільки держава, а й самі роботодавець і колектив шляхом укладення колективних угод, спільною розробкою соціальних програм розвитку тощо.

Для досягнення найкращого економічного і стабільного результату, необхідно, щоб зацікавленість була обопільна. Юридична відповідність документації в компанії вимогам чинного законодавства – одне з головних умов на шляху до цього.

Наша компанія готова надати великий спектр послуг в даній сфері правовідносин, в тому числі:

  • здійснити юридичну підтримку під час вибору оптимального способу організації трудових відносин та оплати праці. До цих пір найпоширенішими формами оплати праці залишаються відрядна форма (оплата за відрядними розцінками) і погодинна (оплата за тарифними ставками, окладами). Залежно від сфери діяльності, виробничого процесу, виконуваної роботи й інших чинників в одному випадку адміністрації підприємства вигідніше використовувати або першу, або другу форми. Обравши оптимальні способи організації, можна досягти: зниження витрат праці і скоротити втрати робочого часу, підвищення ефективності, раціоналізації робочих місць, рівномірної роботи всіх ланок, оптимізації структури управління та ін.;
  • проконсультувати з питань, що виникають в процесі трудових відносин, з моменту оформлення на роботу персоналу і до звільнення. Наявність правильних записів у трудовій книжці найманця, наказу про прийняття на роботу або окремої угоди, а також наявність правильно оформлених наказів керівництва під час діяльності персоналу, в т.ч. переведення, преміювання, звільнення – запорука відсутності суперечок і позовів до суду з боку співробітника. Слід зазначити, що законодавець значно підвищив відповідальність роботодавців за допуск працівника до роботи без оформлення або його оформлення не на повну ставку, якщо той фактично працює на повній ставці. Суми штрафів досягають тридцятикратної мінімальної зарплати, що дуже боляче б’є по фінансовому стану підприємства. Тому вибудовування оптимальної схеми і оформлення відповідних правовідносин дозволить відчувати себе впевнено за будь-яких перевірок контролюючих органів;
  • розробити внутрішні документи компанії (угоди/контракти, Правила внутрішнього трудового розпорядку, положення, політику конфіденційності, колективні договори та ін.). Ми беремося не тільки розробити зазначені документи, що регулюють і регламентують дану сферу правовідносин, а й провести експертизу існуючих. Дуже важливо, щоб наявні в договорах і угодах норми не звужували коло прав найманого працівника, передбаченого чинним законодавством, з метою в т.ч. унеможливити контролюючі органи застосувати по відношенню до роботодавця штрафні санкції. Грамотно складені Правила внутрішнього трудового розпорядку допоможуть додатково регламентувати «правила гри», окреслити коло обов’язків кожної зі сторін (власника і найманця);
  • розробити договори і здійснити юридичний супровід процесів аутсорсингу і аутстаффінгу персоналу. Аутсорсинг передбачає передачу раніше використаних підприємством частини функцій іншій особі, що діє в потрібній області, який їх і виконує. Аутстаффінг, що представляє собою певний спосіб управління персоналом, передбачає надання сторонньої компанією в розпорядження замовника певну кількість співробітників. У цьому випадку замовник не бере собі їх в штат, а має правові відносини з компанією – аутстаффером. Таким чином здійснюється лізинг робочої сили;
  • здійснити внутрішній аудит (перевірку) компаній на предмет дотримання законодавства про працю. Як уже було відзначено вище, це допоможе вести свою діяльність в рамках законодавчого поля, що убезпечить її від можливих судових позовів або штрафних санкцій;
  • здійснити представництво інтересів сторін у трудових спорах. Це стосується як роботодавця, так і працівника. Слід мати на увазі, що існують певні терміни для звернення до суду у випадку порушення їх прав. Крім того, є ряд випадків, коли необхідно спочатку звертатися в комісію з трудових спорів. З метою повного захисту інтересів вкрай бажано заручитися підтримкою і допомогою адвоката.

Таким чином, наші послуги в сфері трудового права включають в себе допомогу у вирішенні багатьох питань з метою регламентації, регулювання та чіткого виконання норм чинного законодавства, колективних договорів, внутрішніх правових документів.