Управління приватним капіталом включає в себе надання цілого комплексу послуг щодо фінансових питань клієнтів з великим капіталом. В основному, це консультаційні послуги. Однак ми не обмежуємося цим, розширюємо поняття «WEALTH MANAGEMENT» за рахунок безпосередньої участі наших представників у багатьох фінансових операціях, беручи на себе всю юридичну складову.

Оскільки даний вид діяльності зачіпає практично весь спектр фінансового життя приватної особи, ми намагаємося максимально можливо захистити Клієнта з правової точки зору в різних комерційних проектах і фінансових операціях:

 • Фінансові інвестиції. При формуванні інвестиційного портфеля, ми здійснюємо супровід укладення угоди, ведемо попередні переговори, а також проводимо експертизу договорів;
 • Управління ризиками. При розробці схем довгострокового інвестування максимально враховуються можливі зміни в законодавчому полі «правила гри» для інвесторів, відпрацьовуються найбільш оптимальні напрямки вкладень з точки зору інвестиційної привабливості;
 • Податкове планування. У даній сфері завданням адвоката є податкова оптимізація, вибір найбільш оптимального варіанту оподаткування конкретних проектів в рамках законодавчого поля;
 • Планування придбання нерухомості. Ми не тільки знаходимо інвестиційно привабливі об’єкти, але й плануємо терміни покупки, з урахуванням можливих коливань на ринку нерухомості, а також перевіряємо справжність документів власника, забезпечуємо повний юридичний супровід угоди, аж до державної реєстрації права власності;
 • Планування бізнесу. За цим напрямком діяльності наші фахівці проводять аудит документації (договори, документи за наявними активами і пасивами, судові спори та рішення, обтяження тощо) перед покупкою компаній або певних часток в них.

«Сімейна офіс» (FamilyOffice) – це форма управління великим капіталом заможних людей і їх сімей.

FamilyOffice стають все більш популярною і затребуваною платформою для всебічного обслуговування інтересів багатих сімей (High-Net-WorthFamilies) щодо найбільш оптимального правової побудови корпоративних структур клієнта з метою їх повного захисту, ефективного управління майном, можливого відчуження або передачі наступному поколінню.

Створення власного сімейного офісу як спеціалізованої компанії необхідно великим бізнесменам. Сучасний «Сімейний офіс» класу «А» передбачає надання послуг у сфері фінансів і нерухомості. Клас «В» спеціалізується на наданні фінансових послуг із залученням консалтингових компаній, банків. Клас «С» займається сферою нерухомості.

Функції «Сімейного офісу»:

 • управління активами і персоналом;
 • захист сімейного статку та передача його у спадок;
 • спілкування з контролюючими органами, банками та зовнішніми консультантами;
 • організація відпочинку, пов’язана з поїздками членів сім’ї тощо.

Найбільш акцентований напрямок діяльності нашої компанії в управлінні приватним капіталом є сфера нерухомого майна. Наші клієнти – фізичні особи з великим капіталом і підприємства.

Основні послуги, що надаються за даним напрямком:

 • Розробка власницьких схем та юридичний супровід їх функціонування. Це особливо актуально, якщо Клієнт володіє частиною компанії, а співвласниками є 2 і більше осіб. При вибутті одного з власницької структури відбувається формальний перерозподіл повноважень власників активів. У зв’язку з цим важливо не порушити загальний їх взаємозв’язок. Крім того, в зв’язку з наявністю формальної і неформальної власницької структури виникає необхідність в грамотній побудові законної схеми;
 • Захист активів: проведення заходів правового характеру з метою збереження майна, грошових коштів, цінних паперів та інших активів від втрати або вилучення третіми особами, в т.ч. незаконним захопленням;
 • Юридичні та податкові аспекти особистих фінансів;
 • Персональні та сімейні правові питання: консультації, пов`язані зі складанням шлюбного контракту, веденням сімейного бізнесу, участю батьків у змісті дітей, володінням і розпорядженням спільного майна тощо;
 • Організація процесу успадкування. Особливо важливим, суттєвим є процес повного наслідування капіталу, що в звичайних умовах може бути досить складним через побудовані схеми оптимізації оподаткування, небажання розголошувати інформацію про активи, захист власності. При цьому найчастіше спадкоємці не здатні розібратися в реальних обсягах бізнесу, складних побудовах його структури;
 • Купівля-продаж нерухомості і управління нею;
 • Організація та супровід угод. Важливим моментом є правильна підготовка до переговорного процесу і участь в ньому, врегулювання спірних моментів, перевірка документації об’єкта власності, правомочність особи для укладення угоди;
 • Оренда комерційної нерухомості;
 • Юридичний супровід поточної діяльності: передбачає надання повного спектру послуг з метою правового захисту, аудиту діяльності, включаючи бухгалтерську і договірну документацію, безпосередню участь в інвестиційних проектах, супровід операцій по оформленню права власності, відчуження майна інше;
 • Судовий захист.

Переваги:

– Ми пропонуємо унікальний спектр послуг та комплексний підхід, що відповідають вимогам зарубіжної практики.

– Наша компанія володіє великою мережею налагоджених контактів, що мають бездоганну репутацію в індустрії довірчого управління майном заможних осіб.

Керуючи майном наших клієнтів, ми досягаємо бажаних результатів, отримуючи максимальну вигоду від інвестицій, з метою збереження і збільшення добробуту клієнтів і їх сімей.